ĐH Quốc gia Hà Nội điều chỉnh thời gian nhập học thí sinh tốt nghiệp THPT

Theo đó, thí sinh Xác nhận nhập học theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bằng hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin

tuyển sinh

của ĐHQGHN trên trang web nhà trường trong khoảng thời gian từ 8h00 ngày 17/9/2021 đến trước 17h00 ngày 26/9/2021.

ĐH Quốc gia Hà Nội yêu cầu các đơn vị gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển (đối với hình thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021) cho thí sinh

trước ngày 20/

9

/202

1

(đợt 1)

trước ngày

15

/10/202

1

(đối với xét tuyển bổ sung

– nếu có

).

Thời gian nhập học:

Từ ngày

20-30

/

9

/202

1

(

đợt 1

)

trước

ngày 2

0

/10/202

1

(đối với đ

ợt

xét tuyển

bổ sung

– nếu có)

.

Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện cho các thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp do không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tham gia xét tuyển đại học, ĐH Quốc gia Hà Nội yêu cầu các đơn vị đào tạo xem xét dành một số chỉ tiêu tuyển sinh cho đối tượng này sau khi có danh sách thí sinh diện đặc cách và các số liệu cần thiết khác được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT (https://moet.gov.vn) để các đơn vị có căn cứ đối chiếu, tính toán và báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh trước khi công bố xét tuyển (nếu có);

Công bố những thay đổi, bổ sung trong Đề án tuyển sinh và cập nhật trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và của ĐHQGHN

trước ngày 10/8/2021

, đồng thời gửi Đề án bổ sung, điều chỉnh (bản dấu đỏ) báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh; Tổ chức cho những thí sinh diện đặc cách có nhu cầu đăng ký xét tuyển vào đơn vị theo phương thức sử dụng kết quả thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức và/hoặc phương thức khác (SAT, ACT, A-Level, các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được quy định tại Hướng dẫn số 818/ HD-ĐHQGHN)

chậm nhất ngày 31/8/2021

(đợt 1)

ngày 30/9/2021

(đợt 2 – nếu có).

Nhật Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *