Hướng dẫn quy trình lựa chọn sách giáo khoa mới

SGK được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông phải thuộc danh mục đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt. Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 1 đầu SGK. Việc lựa chọn SGK phải bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Tiêu chí để lựa chọn SGK là phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương và với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở.

browser not support iframe.

Hải Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *