Kiến nghị chưa mở rộng cấp, đổi bằng lái xe cấp độ 4 ra toàn quốc

Giấy phép lái xe được cấp, đổi mới sẽ có mã hai chiều nhằm chống gian lận. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, trong đó kiến nghị chưa nhân rộng cấp, đổi giấy phép lái xe cấp độ 4 ra toàn quốc.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an kết nối dữ liệu khám sức khoẻ, dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và cung cấp thí điểm dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 1/7/2020 (phạm vi thí điểm tại thành phố Hà Nội và Hà Nam).

Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Sở Giao thông Vận tải tuyên truyền về lợi ích và triển khai dịch vụ công trực tuyến trên. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, số lượng hồ sơ đăng ký đến hết tháng 4/2021 còn khá thấp. Số tài khoản truy cập (thao tác và xem) hơn 2.000 lượt. Số hồ sơ cấp, đổi là 10 hồ sơ.

Nguyên nhân số lượng hồ sơ thấp được phía Bộ Giao thông Vận tải chỉ ra là do việc hoàn trả tiền còn khó khăn; số lượng bệnh viện tham gia khám và cung cấp dữ liệu khám sức khoẻ trong giai đoạn thí điểm chưa nhiều.

Hơn nữa, kinh phí Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin triển khai thí điểm dịch vụ công trên là 162 triệu đồng/tháng và dự toán kinh phí thuê triển khai mở rộng là 542 triệu đồng/tháng.

[Người dân ngồi nhà có thể cấp, đổi được giấy phép lái xe trực tuyến]

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư đồng thời tạo điều kiện cho người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến nêu trên, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chưa thực hiện triển khai mở rộng ra toàn quốc đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông cấp.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị tiếp tục triển khai thí điểm dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong năm 2021 theo hướng mở rộng phạm vi đơn vị, cơ sở y tế tham gia khám và cung cấp dữ liệu khám sức khoẻ đồng thời khắc phục các khó khăn hiện tại, nhằm thực hiện tốt tại thành phố Hà Nội và Hà Nam trước khi mở rộng ra phạm vi toàn quốc.

Ngoài ra, Bộ Y tế mở rộng phạm vi đơn vị, cơ sở y tế tham gia khám và cung cấp dữ liệu khám sức khoẻ tại thành phố Hà Nội và Hà Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đổi

giấy phép lái xe

.

Trước đó, ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên

Cổng dịch vụ công quốc gia

năm 2021. Bộ Giao thông Vận tải được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế mở rộng triển khai ra toàn quốc đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông cấp./.

Việt Hùng (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *