Địa ốc tuần qua: “Nóng” tranh luận về kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo

Cầu Trần Hưng Đạo nghìn tỷ ở Hà Nội: Tranh luận gắt về kiến trúc Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao … Read More

Địa ốc tuần qua: “Nóng” tranh luận về kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo

Cầu Trần Hưng Đạo nghìn tỷ ở Hà Nội: Tranh luận gắt về kiến trúc Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao … Read More

Cầu Trần Hưng Đạo nghìn tỷ ở Hà Nội: Tranh luận gắt về kiến trúc

Kiến trúc cổ kính của cầu Trần Hưng Đạo đã được Hà Nội thống nhất lựa chọn (Ảnh: TEDI). Sao lại là kiến trúc “xứ Đông Dương”? Mới đây, Ban … Read More