Thông tin thêm việc điều chỉnh tên người sử dụng đất khu đô thị nghìn tỷ

UBND TP Hà Nội vừa ra quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5 từ Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP (Cienco 5).

Theo Quyết định 5269/QĐ-UBND do ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký, việc điều chỉnh tên người sử dụng đất của UBND TP. Hà Nội căn cứ theo các quy định của pháp luật và đã được các Bộ như: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội… xem xét, cho ý kiến.

Cụ thể, trước đây, căn cứ chủ trương của Thủ tướng năm 2007, UBND tỉnh Hà Tây đã phê duyệt dự án BT và dự án khác để đối ứng hoàn vốn bằng dự án Khu đô thị Thanh Hà A-B; Khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco5. Trong đó đã xác định cụ thể chủ đầu tư là Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5;

doanh nghiệp

dự án là Công ty Cienco5 Land. Năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây đã quyết định giao đất cho Công ty Cienco5 Land (là doanh nghiệp dự án) để thực hiện dự án BT và các dự án đối ứng Thanh Hà A-B; Mỹ Hưng.

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội và Sở TN-MT Hà Nội cũng đưa ra những căn cứ để UBND TP Hà Nội điều chỉnh tên người sử dụng đất Khu đô thị mới Mỹ Hưng – Cienco 5, cụ thể là: Theo quy định của pháp luật tại Khoản 1 Điều 55 Luật Đầu tư 2005; Điều 87 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Tại Điểm B Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới.

Cùng với đó là căn cứ pháp lý hồ sơ gồm: đề nghị của Cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an tại các Văn bản số 948/ANĐT-P5 ngày 6/8/2018, 147/ANĐT-P4 ngày 21/1/2020; Đề nghị của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP tại văn bản số 05 ngày 24/3/2020; Văn bản số 395/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 4/3/2020 của Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ TN&MT. Trong đó, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng nêu: Căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực hiện dự án, việc UBND tỉnh Hà Tây ban hành các quyết định giao đất cho Cienco 5 Land (là doanh nghiệp dự án) mà không giao đất cho Cienco 5 (là chủ đầu tư dự án) là không phù hợp với quy định tại Điều 55 Luật Đầu tư, Điều 87 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và Điều 12 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP. Do đó, UBND TP. Hà Nội cần thực hiện việc điều chỉnh tên người được giao đất từ Cienco 5 Land sang Cienco 5 để hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật.

Từ những căn cứ pháp lý trên, Sở TN&MT Hà Nội đã trình UBND TP Hà Nội quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất tại quyết định giao đất đối với

Dự án

Mỹ Hưng từ Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP là đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, làm căn cứ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án BT đối với 22km còn lại theo quy định; kết nối đồng bộ hạ tầng đường trục phía Nam, phục vụ việc phát triển kinh tế –

xã hội

của các huyện phía Nam, thành phố Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *