Trường ĐH Giao thông vận tải công bố phương thức tuyển sinh năm 2020

Nhà trường tuyển sinh học tại Hà Nội và Phân hiệu tại TP.HCM.

Đối với cơ sở tại Hà nội, trường xét tuyển theo 4 phương thức sau:

Phương thức 1:

Xét tuyển dựa vào kết quả

thi THPT năm 2020

: Tùy theo từng ngành, chỉ tiêu dự kiến từ 70% – 80% chỉ tiêu của ngành đó. Bao gồm các tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D03, D07, B00, trong đó mỗi ngành không quá 4 tổ hợp xét tuyển;

Phương thức 2:

Xét tuyển dựa vào điểm bình quân kết quả học tập 5 kỳ học THPT (không tính kết quả học kỳ II lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phương thức 1. Tùy theo từng ngành, chỉ tiêu dự kiến từ 20% – 30% chỉ tiêu của ngành đó;

Phương thức 3:

Xét tuyển thẳng học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia, Quốc tế;

Phương thức 4:

Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi THPT năm 2020: dự kiến từ 10% – 20% chỉ tiêu của các chương trình tiên tiến và chất lượng cao.

Đối với Phân hiệu – TP.HCM,trường cũng xét tuyển theo 4 phương thức. Cụ thể là:

Phương thức 1:

Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2020, tùy theo từng ngành, chỉ tiêu dự kiến từ 50% – 70% chỉ tiêu của ngành đó. Bao gồm các tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07, C01, trong đó mỗi ngành không quá 4 tổ hợp xét tuyển;

Phương thức 2:

Xét tuyển dựa vào điểm bình quân kết quả học tập 5 kỳ học THPT (không tính kết quả học kỳ II lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phương thức 1. Tùy theo từng ngành, chỉ tiêu dự kiến từ 20% – 50% chỉ tiêu của ngành đó;

Phương thức 3:

Xét tuyển thẳng học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế;

Phương thức 4:

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức (chỉ áp dụng với một số ngành): dự kiến từ 15% – 35% chỉ tiêu của ngành đó.

Thông tin chi tiết về

tuyển sinh đại học

hệ chính quy năm 2020 được thông báo tại các website của trường.

Thanh Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *