Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có 2 hiệu phó mới

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội vừa ký quyết định bổ nhiệm GS.TS Lê Thanh Sơn – Trưởng khoa Hóa học và PGS.TS Ngạc An Bang – Trưởng khoa Vật lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên giữ chức vụ Phó hiệu trưởng của trường.

GS.TS. Lê Thanh Sơn và PGS.TS. Ngạc An Bang đều là cựu sinh viên Khoa Hóa học và Khoa Vật lý khóa 1987-1992 của Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội.

Từ năm 2017, GS.TS. Lê Thanh Sơn là Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ vật liệu và năng lượng (ĐH Quốc gia Hà Nội). Ông từng được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016.

Sau khi tốt nghiệp đại học, GS.TS. Lê Thanh Sơn học cao học tại trường, làm nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Hóa học tại ĐH Ehime – Nhật Bản năm 1999. Năm 2007, ông được công nhận Phó giáo sư và năm 2019 được phong học hàm Giáo sư.

Từ năm 1995 đến nay, GS.TS. Lê Thanh Sơn công tác tại Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên với các chức vụ giảng viên bộ môn Hóa Lý và Hóa học Dầu mỏ.

Từ tháng 10/2010, ông là Phó Chủ nhiệm khoa và từ tháng 12/2012 đến nay là Trưởng khoa Hóa học.

PGS.TS. Ngạc An Bang

PGS.TS. Ngạc An Bang theo học ngành Vật lý chất rắn, Khoa Vật lý, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, từng làm nghiên cứu viên tại Viện Vật lý và Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Sau đó, ông tiếp tục học tập và làm nghiên cứu sinh tại khoa Vật lý, Trường ĐH Siegen, CHLB Đức.

Năm 2003, ông bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ, được ĐH Siegen cấp học vị Tiến sĩ Vật lý. Năm 2018, ông được bổ nhiệm học hàm Phó giáo sư ngành Vật lý.

Từ năm 2003 đến nay, PGS.TS. Ngạc An Bang là giảng viên bộ môn Vật lý Đại cương, Khoa Vật lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Từ tháng 11/2012 đến nay, ông là Trưởng khoa Vật lý.

Quyết định bổ nhiệm GS.TS Lê Thanh Sơn và PGS.TS Ngạc An Bang giữ chức vụ Phó hiệu trưởng có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2020.

Thúy Nga

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *